۱_گرما و سرما

اولین عامل کوک خالی کردن سنتور تغییر دماست. تغییر دما موجب انبساط و انقباض فلزات میشود.

زمانی که دما افزایش بیابد سیم ها منبسط میشوند و مقداری شل میشوند و کوک پایین می آید

و زمانی که دما کاهش بیابد سیم ها منقبض میشوند و کوک بالا میرود.

۲_گوشی نامرغوب

چرا سنتور کوک خالی میکند؟

عامل دوم شل شدن گوشی سنتور است.

بعضی از سنتور ها به دلیل کیفیت پایین گوشی و اشکالات تولید تحمل فشار وارده از سیم را ندارند

و باز میشوند و در نتیجه سنتور کوک خالی میکند.

۳_ساچمه خراب

اگر ساچمه سنتور کیفیت خوبی نداشته باشد سیم از روی آن سر نمیخورد و فشار را پشت خود نگه میدارد و هنگام نواختن سنتور کوک خالی میکند.

۴_ فشار

اگر بر سیم های سنتور فشار زیادی با دست یا اشیاع خارجی وارد شود سیم اندکی کش می آید و کوک خالی میکند.

۵_باز شدن از محل تابیدن

گاهی سیم ها به علت خوب تابیده نشدن از محلی که سیم تابیده شده اندکی باز میشوند که باعث خالی کردن کوک میشود.

۶_نو بودن سیم

اگر سیم های سنتور نو باشد سنتور مرتب کوک خالی میکند زیرا تا چند روز سیم ها کش می آیند، ولی پس از چند روز ثابت میشوند و دیگر کوک خالی نمیکنند.

۷_نو بودن سنتور

اگر سنتورتان را تازه خریداری کرده اید این طبیعی است که تا یک ماه مقداری کوک خالی کند

زیرا جعبه سنتور زیر فشار سیم ها کمی تغییر شکل میدهد و در نتیجه کوک خالی میکند.

۸_کاس شدن صفحه

اگر صفحه روی سنتور کاسه شود چنین سنتوری مرتب کوک خالی میکند و دارای عیب اساسی است.

۹_شیطانک تیز

اگر شیطانک سنتور خوب پرداخت نشده باشد و حالت تیز داشته باشد و خوب هلال نشده باشد،

یکی از عوامل  تخلیه کوک سنتور است زیرا سیم در چوب مینشیند و فشار را عبور نمیدهد و هنگام نواخن، یا با گذر زمان کوک خالی میکند.

۱۰_استحکام خرک سنتور

اگر خرک سنتور از استحکام کافی برخوردار نباشد زیر فشار سیم کمر خم میکند که موجب خالی کردن کوک سنتور میشود.

۱۱_باز شدن سنتور

گاهی پیش می آید که سنتور از محل اتصال کلاف و صفحه باز میشود،

و یا کلاف ترک میخورد در چنین مواردی سنتور به کلی از کوک خارج میشود و دیگر کوک نمیگیرد.

در این حالت عملا سنتور مرده است.

کوک سنتور را یاد بگیرید

آموزش کوک سنتور با تیونر

آموزش کوک سنتور با اپلیکیشن رایگان تیونر روش ساده برای یادگیری و کوک دقیق مناسب برای هر هنوجو در هر سطحی است.

مشاهده توضیحات کامل آموزش کوک سنتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.