ریتم شناسی ادامه جلسه دوم

حلقه گمشده بحث میزان‌های ساده و ترکیبی در موسیقی ایران را میدانید؟!
برای دانستن جواب، حتما ویدئو را تا آخر ببینید.

می‌توانید پکیج تئوری موسیقی می‌فادو را از طریق زیر ببینید :

آموزش تئوری موسیقی جامع

۱,۸۰۰ هزار تومان
5
10:17ساعت
51
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.