پروفایل فریبرز حمیدی

پل های ارتباطی

فریبرز حمیدی

استاد فریبرز حمیدی ، متولد سال ۱۳۵۱ هستند.
ایشان در سال ۱۳۶۱ تحت حمایت پدرشان در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ، یادگیری نی و سه تار رو شروع کردند …

استاد حمیدی عضو انجمن صنفی موسیقی ایران و فدراسیون جهانی موسیقی هستن و همکاری در ارکسترهای سروش شورانگیز ، نکیسا و … به عنوان نوازنده

و سرپرستی ارکسترهای دل انگیزان ، دل نوا و اجراهای متعدد در داخل و خارج از ایران و نیز سال‌ها تدریس و پژوهش در زمینه‌ی موسیقی و تدریس در هنرستان موسیقی و دانشگاه ، از جمله فعالیت‌های ایشان است.

ایشون در مجامع دانشگاهی و کنفرانس‌های بین المللی از جمله کنفرانس همکاری دانشگاه تهران و پاریس با عنوان (چوب و نوا)
به سخنرانی و اجرای ساز نی پرداخته و همچنین در کنفرانس بین المللی یوسرن ایفای برنامه نموده است.

از تالیفات ایشان میشه به کتاب‌های (تکنیک و نی) (نی و نوا) (نی نواز)

(گوشه های دوره گرد ) (ریتم شناسی جامع ) (اسرار نی) اشاره کرد

دستگاه شناسی
مشاهده همه

آموزش دستگاه راست پنجگاه

۷۹۰,۰۰۰ تومان
08:08ساعت
155

آموزش دستگاه شور

۷۹۰,۰۰۰ تومان
06:43ساعت
184

آموزش دستگاه نوا

۷۹۰,۰۰۰ تومان
06:03ساعت
172

آموزش آواز افشاری

۷۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:31ساعت
162

آموزش بیات ترک

۷۹۰,۰۰۰ تومان
04:57ساعت
192

آموزش آواز ابوعطا

۷۹۰,۰۰۰ تومان
04:21ساعت
209

آموزش دستگاه شناسی همایون

۷۹۰,۰۰۰ تومان
04:46ساعت
211

آموزش دستگاه شناسی چهارگاه

۷۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:43ساعت
203

آموزش دستگاه شناسی دشتی

۷۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:37ساعت
227

آموزش دستگاه شناسی سه گاه

۷۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:53ساعت
229

آموزش دستگاه شناسی آواز اصفهان

۷۹۰,۰۰۰ تومان
4
04:13ساعت
289

آموزش دستگاه شناسی ماهور

۷۹۰,۰۰۰ تومان
5
05:42ساعت
459
تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی جامع

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:17ساعت
235

آموزش ریتم شناسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
4
01:23ساعت
86
دیکته موسیقی

آموزش دیکته موسیقی

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:20ساعت
293
دوره های مدرس

آموزش دیکته موسیقی

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:20ساعت
293

آموزش دستگاه راست پنجگاه

۷۹۰,۰۰۰ تومان
08:08ساعت
155

آموزش دستگاه شور

۷۹۰,۰۰۰ تومان
06:43ساعت
184

آموزش دستگاه نوا

۷۹۰,۰۰۰ تومان
06:03ساعت
172

آموزش آواز افشاری

۷۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:31ساعت
162

آموزش بیات ترک

۷۹۰,۰۰۰ تومان
04:57ساعت
192

آموزش آواز ابوعطا

۷۹۰,۰۰۰ تومان
04:21ساعت
209

آموزش دستگاه شناسی همایون

۷۹۰,۰۰۰ تومان
04:46ساعت
211

آموزش دستگاه شناسی چهارگاه

۷۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:43ساعت
203