آموزش آنلاین موسیقی می فا دو
پکیج دستگاه شناسی یکجا

پکیج اقتصادی دستگاه شناسی

۷,۴۵۲,۰۰۰ تومان
94
دستگاه شناسی
مشاهده همه

آموزش دستگاه راست پنجگاه

۶۹۰,۰۰۰ تومان
08:08ساعت
131

آموزش دستگاه شور

۶۹۰,۰۰۰ تومان
06:43ساعت
154

آموزش دستگاه نوا

۶۹۰,۰۰۰ تومان
06:03ساعت
150

آموزش آواز افشاری

۶۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:31ساعت
139

آموزش بیات ترک

۶۹۰,۰۰۰ تومان
04:57ساعت
170

آموزش آواز ابوعطا

۶۹۰,۰۰۰ تومان
04:21ساعت
187

آموزش دستگاه شناسی همایون

۶۹۰,۰۰۰ تومان
04:46ساعت
186

آموزش دستگاه شناسی چهارگاه

۶۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:43ساعت
182

آموزش دستگاه شناسی دشتی

۶۹۰,۰۰۰ تومان
04:37ساعت
203

آموزش دستگاه شناسی سه گاه

۶۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:53ساعت
205

آموزش دستگاه شناسی آواز اصفهان

۶۹۰,۰۰۰ تومان
4
04:13ساعت
267

آموزش دستگاه شناسی ماهور

۶۹۰,۰۰۰ تومان
5
05:42ساعت
427
تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی جامع

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:17ساعت
212

آموزش ریتم شناسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
4
01:23ساعت
79
دیکته موسیقی

آموزش دیکته موسیقی

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:20ساعت
249
آموزش تنبک
مشاهده همه

آموزش تنبک مقدماتی ترم اول

۶۹۰,۰۰۰ تومان
02:48ساعت
50

آموزش تنبک مقدماتی ترم دوم

۶۹۰,۰۰۰ تومان
02:34ساعت
20