پکیج دستگاه شناسی یکجا

پکیج اقتصادی آموزش سنتور

۵,۱۸۴,۰۰۰ تومان
2

پکیج اقتصادی دستگاه شناسی

۱۰,۶۹۲,۰۰۰ تومان
132
آموزش سه تار
مشاهده همه

آموزش سه تار ترم پنجم

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
01:52ساعت
5

آموزش سه تار ترم چهارم

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
01:48ساعت
6

آموزش سه تار ترم سوم

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
01:10ساعت
6

آموزش سه تار ترم دوم

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
01:27ساعت
8

آموزش سه تار ترم اول

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
01:49ساعت
12
آموزش عود
مشاهده همه

آموزش عود ترم دوم

۹۹۰,۰۰۰ تومان
00:45ساعت
1

آموزش عود ترم اول

۹۹۰,۰۰۰ تومان
01:46ساعت
1
آموزش تار
مشاهده همه

آموزش تار ترم دوم

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
01:27ساعت
4

آموزش تار ترم اول

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
01:27ساعت
6
دستگاه شناسی
مشاهده همه

آموزش دستگاه راست پنجگاه

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
08:08ساعت
172

آموزش دستگاه شور

۹۹۰,۰۰۰ تومان
06:43ساعت
205

آموزش دستگاه نوا

۹۹۰,۰۰۰ تومان
06:03ساعت
190

آموزش آواز افشاری

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:31ساعت
182

آموزش بیات ترک

۹۹۰,۰۰۰ تومان
04:57ساعت
213

آموزش آواز ابوعطا

۹۹۰,۰۰۰ تومان
04:21ساعت
226

آموزش دستگاه شناسی همایون

۹۹۰,۰۰۰ تومان
04:46ساعت
232

آموزش دستگاه شناسی چهارگاه

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:43ساعت
224

آموزش دستگاه شناسی دشتی

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:37ساعت
247

آموزش دستگاه شناسی سه گاه

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:53ساعت
252

آموزش آواز اصفهان

۹۹۰,۰۰۰ تومان
4
04:13ساعت
312

آموزش دستگاه شناسی ماهور

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
05:42ساعت
507
تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی جامع

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:17ساعت
284

آموزش ریتم شناسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
4
01:23ساعت
89
دیکته موسیقی

آموزش دیکته موسیقی

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:20ساعت
365
آموزش سنتور
مشاهده همه
آموزش تنبک
مشاهده همه

آموزش تنبک مقدماتی ترم اول

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
02:48ساعت
56

آموزش تنبک مقدماتی ترم دوم

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
02:34ساعت
24