پکیج دستگاه شناسی یکجا

پکیج اقتصادی آموزش سنتور

۵,۱۸۴,۰۰۰ تومان
1

پکیج اقتصادی دستگاه شناسی

۱۰,۶۹۲,۰۰۰ تومان
130
آموزش سه تار
مشاهده همه

آموزش سه تار ترم سوم

۹۶۰,۰۰۰ تومان
01:10ساعت
1

آموزش سه تار ترم دوم

۹۶۰,۰۰۰ تومان
01:27ساعت
1

آموزش سه تار ترم اول

۹۶۰,۰۰۰ تومان
01:49ساعت
2
آموزش عود
مشاهده همه

آموزش عود ترم اول

۹۹۰,۰۰۰ تومان
01:46ساعت
دستگاه شناسی
مشاهده همه

آموزش دستگاه راست پنجگاه

۹۹۰,۰۰۰ تومان
08:08ساعت
170

آموزش دستگاه شور

۹۹۰,۰۰۰ تومان
06:43ساعت
202

آموزش دستگاه نوا

۹۹۰,۰۰۰ تومان
06:03ساعت
188

آموزش آواز افشاری

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:31ساعت
180

آموزش بیات ترک

۹۹۰,۰۰۰ تومان
04:57ساعت
211

آموزش آواز ابوعطا

۹۹۰,۰۰۰ تومان
04:21ساعت
224

آموزش دستگاه شناسی همایون

۹۹۰,۰۰۰ تومان
04:46ساعت
229

آموزش دستگاه شناسی چهارگاه

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:43ساعت
221

آموزش دستگاه شناسی دشتی

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
04:37ساعت
245

آموزش دستگاه شناسی سه گاه

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
03:53ساعت
250

آموزش دستگاه شناسی آواز اصفهان

۹۹۰,۰۰۰ تومان
4
04:13ساعت
310

آموزش دستگاه شناسی ماهور

۹۹۰,۰۰۰ تومان
5
05:42ساعت
501
تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی جامع

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:17ساعت
276

آموزش ریتم شناسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
4
01:23ساعت
89
دیکته موسیقی

آموزش دیکته موسیقی

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
5
10:20ساعت
355
آموزش تنبک
مشاهده همه

آموزش تنبک مقدماتی ترم اول

۹۶۰,۰۰۰ تومان
02:48ساعت
55

آموزش تنبک مقدماتی ترم دوم

۹۶۰,۰۰۰ تومان
02:34ساعت
23