توجه : در این مجموعه کتاب «شیوه سنتورنوازی» استاد پشنگ کامکار تدریس شده است که خرید این کتاب از فروشگاه های معتبر الزامی است.

کاور-آموزش-سنتور-ترم-اول

 

ترم اول

آموزش سنتور مقدماتی ۱ متد کامکار

۳۵۰,۰۰۰ تومان

با تخفیف ۲۳۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید
کاور-آموزش-سنتور-ترم-دوم

 

ترم دوم

آموزش سنتور مقدماتی ۲ متد کامکار

۳۵۰,۰۰۰ تومان

با تخفیف ۲۳۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید
کاور-آموزش-سنتور-ترم-سوم

 

ترم سوم

آموزش سنتور مقدماتی ۳ متد کامکار

۳۵۰,۰۰۰ تومان

با تخفیف ۲۳۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید
کاور-آموزش-سنتور-ترم-چهارم

 

ترم چهارم

آموزش سنتور مقدماتی ۴ متد کامکار

۳۵۰,۰۰۰ تومان

با تخفیف ۲۳۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید
آموزش-سنتور-ترم-پنجم-متد-کامکار

 

ترم پنجم

آموزش سنتور مقدماتی ۵ متد کامکار

۳۵۰,۰۰۰ تومان

با تخفیف ۲۳۰,۰۰۰ تومان

مشاهده و خرید