پکیج اقتصادی دستگاه شناسی

محتوای این پکیج، معادل 320 هفته آموزش حضوری است

ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۱۵ روز

در صورتی که این آموزش برای شما مفید نباشد تا ۱۵ روز پس از خرید، کل مبلغ پرداختی شما را برمی‌گردانیم

قیمت دوره

۱۰,۶۹۲,۰۰۰ تومان

سود شما از خرید، مبلغ 948 هزار تومان است.

پکیج اقتصادی چیست؟

پکیچ اقتصادی روشی با صرفه است که بعد از تکمیل شدن دستگاه شناسی، برای هنرجویان عزیز درنظر گرفتیم تا با پرداخت هزینه کم‌تر این پکیج آموزشی گرانبها که حاصل سال‌ها تلاش و پژوهش استاد حمیدی در این زمینه است را خریداری کنید. البته این امکان وجود دارد که شما هر مجموعه را به تنهایی تهیه کنید، یا اینکه از طریق پکیج اقتصادی، 12 مایه موسیقی را با هم خریداری کنید و بسیار کمتر هزینه کنید.

توضیحات

این پکیج شامل 12 مایه موسیقی ایران است. که با افتخار تقدیم شما هنرجویان و هنردوستان عزیز می‌شود.

استاد

فریبرز حمیدی

دوره‌های پکیج اقتصادی دستگاه شناسی

آموزش دستگاه ماهور

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش آواز اصفهان

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش دستگاه سه گاه

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش آواز دشتی

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

دستگاه شناسی چهارگاه

آموزش دستگاه چهارگاه

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش دستگاه همایون

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش آواز ابوعطا

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش آواز بیات ترک

آموزش بیات ترک

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش آواز افشاری

آموزش آواز افشاری

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش دستگاه نوا

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش دستگاه شور

آموزش دستگاه شور

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان

آموزش دستگاه راست پنجگاه

آموزش دستگاه راست پنجگاه

فریبرز حمیدی
قیمت اصلی : 990 هزار تومان
قیمت اقتصادی : 891 هزار تومان