مضراب سنتور حرفه ای چوب آزاد

50,000 تومان

  • طرح استاد کامکار
  • حرفه ای با چوب آزاد