کاور-آموزش-سنتور-ترم-اول

 

ترم اول

آموزش سنتور مقدماتی 1 متد کامکار

350,000 تومان

با تخفیف 230,000 تومان

مشاهده و خرید
کاور-آموزش-سنتور-ترم-دوم

 

ترم دوم

آموزش سنتور مقدماتی 2 متد کامکار

350,000 تومان

با تخفیف 230,000 تومان

مشاهده و خرید
کاور-آموزش-سنتور-ترم-سوم

 

ترم سوم

آموزش سنتور مقدماتی 3 متد کامکار

350,000 تومان

با تخفیف 230,000 تومان

مشاهده و خرید
کاور-آموزش-سنتور-ترم-چهارم

 

ترم چهارم

آموزش سنتور مقدماتی 4 متد کامکار

350,000 تومان

با تخفیف 230,000 تومان

مشاهده و خرید
آموزش-سنتور-ترم-پنجم-متد-کامکار

 

ترم پنجم

آموزش سنتور مقدماتی 5 متد کامکار

350,000 تومان

با تخفیف 230,000 تومان

مشاهده و خرید